Code Way, Odoo verzia 12.0

Informácia o Code Way, inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Enterprise website builder
Fakturácia
Faktúry & platby
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Diskusie
Chat, mail gateway and private channels
Kalendár
Naplánovať stretnutie zamestnancov