Code Way, s.r.o. Odoo verzia 12.0

Informácia o Code Way, s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Enterprise website builder
Fakturácia
Faktúry & platby
Predaje
From quotations to invoices
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Diskusie
Chat, mail gateway and private channels
Kalendár
Naplánovať stretnutie zamestnancov
Vozidlá
Manage your fleet and track car costs