Code Way, s.r.o. Odoo verzia 13.0

Informácia o Code Way, s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Enterprise website builder
Fakturácia
Faktúry & platby
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Diskusie
Chat, mail gateway and private channels
Cookie Notice
Cookie Notice allows you to elegantly inform users that your site uses cookies and to comply with the EU cookie law regulations.
Kalendár
Schedule employees' meetings
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky

Installed Localizations / Account Charts

Slovenské účtovníctvo