Code Way, s.r.o. Odoo verzia 12.0

Informácia o Code Way, s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Enterprise website builder
Projekt
Organize and schedule your projects
Fakturácia
Faktúry & platby
Predaje
From quotations to invoices
Účtovníctvo
Manage financial and analytic accounting
Helpdesk
Track help tickets
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Diskusie
Chat, mail gateway and private channels
Časové rozvrhy
Overenie časového rozvrhu a mriežkový pohľad
Chat webovej stránky
Chat with your website visitors
Kalendár
Naplánovať stretnutie zamestnancov
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky
Strany prezentácie
Publikujte videá, obrázky a dokumenty
Vozidlá
Manage your fleet and track car costs
Live Chat
Chat with your website visitors