Agilné riadenie projektov

Krásne.  Jednoducho.

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Prehľadné usporiadanie

Jednoduché zobrazenie drag-and-drop, ktoré vám pomôže ľahko zoskupiť úlohy v správnom štádiu.

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Naplánovanie úloh

Ľahko skontrolujte plánovanie svojho tímu a zmeňte časový harmonogram, aby ste dodržali svoje termíny.

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Plánovanie

Majte prehľad o lehotách a postupe svojich projektov s jasným prehľadom.

Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce

Analýza

Majte dobrý prehľad o pracovnej záťaži a stave jednotlivých úloh.