Cenová ponuka?

Jednoducho.

Pošlite cenovú ponuku aj s elektronickým podpisom a online platbou.

Zákazník ocení
užívateľský prítulné
prostredie

Odoo • A picture with a caption

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Predávajte rýchlejšie s elektronickými podpismi

Umožnite zákazníkom ľahko skontrolovať a podpísať svoje online ponuky odkiaľkoľvek.

Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce

Komunikujte rýchlo a efektívne

Získajte vlastné upozornenia na relevantné činnosti, komunikujte priamo z ponúk prostredníctvom e-mailu a automaticky uchovávajte ucelené záznamy o svojich rokovaniach.

Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

Maximalizujte zisky zvýšením

Zvýšte objem predaja automatickým navrhnutím ďalších možností a príslušenstva, použite spúšťacie spínače, zľavy a ďalšie.