Ľahko spravujte Vašich dodávateľov

a objednávky

Zlepšite svoj dodávateľský reťazec a výkonnosť inventára.
Odoo • A picture with a caption
 

Automatizujte svoj nákupný pracovný tok

Automaticky posielajte požiadavky svojim dodávateľom na základe úrovne vašich zásob.

Zlepšite výkonnosť nákupu a inventára pomocou pravidiel obstarávania v závislosti od úrovne zásob, logistických pravidiel, zákaziek odberateľa, predpokladaných výrobných objednávok atď. Vyberte rôzne spôsoby doplňovania pre každý produkt v závislosti od vašich výrobných a dodacích stratégií.

Odoo • Text and Image

Cenníky dodávateľov a dostupnosť produktov

Robte inteligentné rozhodnutia o kúpe pomocou najlepších cien.

Ľahko importujte cenníky a referencie dodávateľov, aby ste mohli robiť inteligentnejšie rozhodnutia o nákupe na základe propagačných akcií, množstiev a osobitných zmluvných podmienok. Sledujte dostupnosť produktu na sklade vášho dodávateľa a v objednávke skontrolujte stav svojej objednávky. Svoju predajnú cenu môžete dokonca založiť na cenách vášho dodávateľa.


Získajte najlepšiu ponuku prostredníctvom nákupných ponúk.

Získajte najlepšiu cenu porovnaním s niekoľkými dodávateľmi.

Zahájte výberové konania, integrujte odpovede dodávateľa do procesu a porovnajte ponuky. Vyberte najlepšiu ponuku a jednoducho posielajte objednávky. Potom pomocou prehľadov analyzujte kvalitu svojich dodávateľov.

Zmluvu o paušálnej objednávke môžete tiež použiť na nákup tovaru od dodávateľa za dohodnutú cenu, opakovane počas konkrétneho časového obdobia.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Získajte štatistiky o svojich nákupoch

Analyzujte, predpovedajte a efektívne plánujte svoje objednávky.

Získajte presné štatistiky o výkonnosti vašich dodávateľov prostredníctvom flexibilného vykazovania: oneskorenia dodávok, dohodnuté zľavy na ceny, zakúpené množstvá atď. Integrujte nákupy s analytickým účtovníctvom na analýzu ziskovosti vašich zmlúv.

Spravujte niekoľko spoločností

Šetrite čas a námahu vďaka pravidlám multi spoločnosti od Odoo.

Použite jednu inštanciu Odoo na synchronizáciu operácií medzi rôznymi spoločnosťami alebo skladmi. Vytvárajte predajné objednávky, zdieľajte zákazníkov, dodávateľov a produkty a spravujte faktúry pre všetky spoločnosti súčasne. Môžete ušetriť ešte viac času automatizáciou fakturačného procesu medzi všetkými spoločnosťami!