Skutočný zákazník

je v CRM.

Sledujte potenciálnych zákazníkov, príležitosti k obchodu
a získajte presné prognózy.

Odoo • A picture with a caption

Odoo • Image and Text

Získajte viac práce za kratší čas

Skvelé nástroje = šťastní ľudia

Naplánujte si aktivity na základe vašich predajných skriptov: hovory, stretnutia, rozposielanie a ponuky. Získajte všetky potrebné informácie priamo pri príležitosti: zobrazené webové stránky, prijatá pošta atď.


Získajte presné predpovede

  • Na prijímanie lepších rozhodnutí použite údaje, ktoré je možné vykonať.

  • Získajte informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli robiť inteligentnejšie rozhodnutia.

  • Navrhnite vlastné dashboardy, aby ste získali prehľad o svojej firme.

  • Vykopávajte hlbšie pomocou správ v reálnom čase a vývojových diagramov, ktoré môže ktokoľvek vytvárať a zdieľať.


Odoo • Text and Image