Skutočný zákazník

je v CRM

Sledujte potenciálnych zákazníkov, príležitosti k obchodu
a získajte presné prognózy.

Odoo • A picture with a caption

Odoo • Image and Text

Získajte viac práce za kratší čas

Skvelé nástroje = šťastní ľudia

Naplánujte si aktivity na základe vašich predajných skriptov: hovory, stretnutia, rozposielanie a ponuky. Získajte všetky potrebné informácie priamo pri príležitosti: zobrazené webové stránky, prijatá pošta atď.


Prehľad v reálnom čase

Ľahko skontrolujte svoje vystúpenia a ďalšie aktivity.

Presne viete, akú výkonnosť dosahujete v porovnaní s vašimi mesačnými cieľmi. 

Usporiadajte svoju prácu na základe naplánovaných ďalších akcií.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Zostaňte v spojení so svojimi zákazníkmi

Správy v reálnom čase na zlepšenie spolupráce.

Získajte rýchly prehľad o dianí vo vašom tíme. Pozrite sa, kedy kolega prihlási hovor alebo pošle cenovú ponuku. Zdieľajte nápady a súbory v reálnom čase a sledujte veci, ktoré ste vynechali, keď ste boli preč.