Hlavné výhody ERP

Používanie systému ERP má nasledujúce výhody

Presnejšie údaje

Systém ERP používa jedinú centralizovanú databázu, ktorá obmedzuje zadávanie údajov, prepúšťanie a chyby pri prenose informácií medzi viacerými databázami.

Zamestnanci v celej spoločnosti môžu generovať výkazy z jednej sady údajov. Systémy ERP môžu tiež pomôcť spoločnostiam dodržiavať prísne predpisy týkajúce sa bezpečnosti údajov.

Stratégie založené na údajoch

Vďaka dashboardu ERP majú riadiaci pracovníci rýchly prístup k údajom v reálnom čase a kľúčovým ukazovateľom výkonnosti. Používatelia môžu tiež generovať správy s vizuálnymi informáciami a ďalšími obchodnými informáciami.

Na základe týchto informácií riadiaci pracovníci získajú hlbšie porozumenie svojej činnosti a môžu robiť lepšie rozhodnutia, zlepšovať svoje podnikové plánovanie a rozvíjať stratégie založené na viacerých údajoch.

Štandardizované obchodné procesy

Spoločnosti často narábajú s tými istými obchodnými procesmi rôzne na rôznych oddeleniach a miestach. Tieto procesy môžu byť neefektívne a vytvárať nekonzistentné údaje, ktoré je ťažké analyzovať.

Systémy ERP štandardizujú obchodné procesy zvýšením automatizácie, zefektívnením operácií a umožnením spoločnostiam prijať osvedčené postupy v tomto odvetví. Používanie štandardizovaných obchodných procesov vedie k vyššej produktivite, rýchlejším pracovným tokom a menšiemu počtu chýb.

Účinnosť dodávateľského reťazca

ERP systémy zefektívňujú všetky aspekty dodávateľského reťazca, od nákupu surovín až po splnenie požiadaviek zákazníkov. Softvér môže analyzovať napríklad dáta z výroby, aby pomohol skrátiť dodacie lehoty a zásoby na sklade, ako aj zvýšiť využitie stroja a včasné dodávky.

Riešenia ERP môžu tiež komunikovať s dodávateľmi a zákazníkmi a získavať informácie, ako je predpovedanie dopytu, aby sa odhadli budúce tržby, čo znižuje plytvanie a zvyšuje ziskovosť.