Ako Odoo implementácia znižuje náklady

Ako Odoo implementácia znižuje náklady

Softvér ERP sa používa na zefektívnenie podnikania pri jeho raste. Každé podnikanie má konečný cieľ, a to maximalizovať zisk.

To možno dosiahnuť niekoľkými spôsobmi:

Prostredníctvom zvýšenia predajnej ceny, zvýšenia predaja a zníženia prevádzkových nákladov. Váš ERP nástroj vám pomôže dosiahnuť všetky z nich, ak sa použije správne. Mnoho spoločností sa bojí implementovať softvér ERP, predovšetkým kvôli jeho nákladom; Proprietárne spoločnosti ERP ako SAP, Microsoft Dynamics a ďalšie môžu náklady na implementáciu stáť obrovské sumy

Na druhej strane spoločnosti ako Odoo, predtým známe ako OpenERP, poskytujú nákladovo efektívne vykonávanie ERP (Enterprise Resource Planning) pre všetky spoločnosti, od veľkých až po stredné a malé podniky. Odoo je najznámejšou ERP aplikáciou v kategórii open source. Implementácia Odoo je ako nástroj s otvoreným zdrojom veľmi nákladovo efektívna ako náklady na implementáciu proprietárnych aplikácií.

Nižšie je uvedený zoznam výhod, ktoré má Odoo OpenERP oproti svojim konkurentom

Jeden softvér:

Niektoré malé spoločnosti používajú na riadenie rôznych oddelení viacero aplikácií, napríklad softvér na riadenie ľudských zdrojov a softvér na správu vzťahov so zákazníkmi. Viaceré aplikácie vedú k viacerým dodávateľom a správe softvéru. Preto sa odporúča používať softvér ERP namiesto použitia rôznych softvérov.

Nákladová efektívnosť:

Napríklad veľa malých a stredných podnikov si uvedomuje svoje náklady z dôvodu obmedzeného rozpočtu na IT. Z tohto dôvodu sa mnoho malých a stredných podnikov rozhodlo nepoužívať softvér ERP pre svoje podnikanie. Pre tieto spoločnosti je namiesto toho vhodné použiť softvér ERP s otvoreným zdrojovým kódom spočiatku na zefektívnenie svojich obchodných procesov, pretože tento softvér je k dispozícii za veľmi nízke náklady a môže prispôsobiť hlavné požiadavky organizácie prispôsobením.

Jednoduchá dostupnosť:

Softvér ERP s otvoreným zdrojom je voľne k dispozícii na internete - pred výberom pre svoju organizáciu môžete dokonca vykonať prieskum trhu alebo implementovať ako dôkaz koncepcie na overenie vhodnosti pre svoju organizáciu. Nemyslite si, že je voľne dostupný na internete, čo znamená, že nie je efektívny. Funkcie a funkcie softvéru s otvoreným zdrojom ERP sú také silné ako v prípade iného softvéru, pokiaľ ide o splnenie vašich obchodných požiadaviek.

Rýchla implementácia:

K implementácii Odoo môže dôjsť rýchlo, pretože existujú rôzne moduly, ktoré sa môžu použiť podľa vhodnosti organizácie; preto je celkom vhodné, aby spoločnosti implementovali Odoo, namiesto toho, aby hľadali uzavretý softvér s vysokými nákladmi.

Prispôsobenie:

Kvôli rozdielom v obchodných procesoch a pracovných postupoch, môžu byť body prispôsobenia v softvéri ERP s otvoreným zdrojovým kódom bezproblémové, aby sa splnili požiadavky organizácie

Žiadne licenčné náklady:

Jedným z najdôležitejších nákladovo efektívnych faktorov implementácie Odoo pre malé a stredné podniky je, že používateľom neexistujú žiadne licenčné poplatky. Veľké spoločnosti môžu platiť licenčné poplatky, pre MSP je však ťažké mať každý mesiac licenčné náklady na základe používateľov

 Ak máte záujem o implementáciu Odoo alebo máte nejaké otázky, kontaktujte nás.